Икономически университет варна

  • Абонирам
  • Споделете това
  • Дял
  • Препоръчвам

За подробности вижте Условия за ползване. Първият ректор на Висшето търговско училище е радетелят за неговото създаване проф. Като резултат от тези действия научноизследователската дейност в Икономически университет — Варна ще бъде по-разпознаваема за обществото.

Текстът е достъпен под лиценза Creative Commons Признание-Споделяне на споделеното ; може да са приложени допълнителни условия. Западноевропейски езици Славянски езици. Решение за създаването му се взема през г. Управление и администрация Маркетинг Икономика и организация на туризма Международни икономически отношения Социални и хуманитарни науки.

Разработената система ще бъде използвана от всеки преподавател в университета, за създаване на списък с научни публикации. Предоставяне на достъп до тази информация от Интернет ще популяризира дейностите на университета и постиженията на неговите преподаватели. Информационните технологии в икономиката и обществото.

ИУ чества годишнината от построяването на сградата на университета и годишната си история като образователна институция. Идеята за създаване на висше търговско училище е плод на стопанския и културния подем, характерен за края на първото десетилетие на миналия век, за създаване на списък с научни публикации.

От основаването му до г, икономически университет варна. От основаването му до г.

Публичното предоставяне на тази информация чрез Интернет би спомогнало за развитието на имиджа на университет с традиции в развитието на публикационната дейност. Именни пространства Статия Беседа.

Първият ректор на Висшето търговско училище е радетелят за неговото създаване проф. За подробности вижте Условия за ползване. Наука и знание - достъпни винаги и навсякъде. От основаването му до г. Първите преподаватели във Висшето търговско училище са творчески личности, интелектуалци, които стават посредници между европейското културно пространство и едва прохождащата българска стопанска интелигенция.

Колежът по туризъм при Икономически университет е приемник на първия учебен комплекс по международен туризъм в страната, създаден през г.

Колежът по туризъм при Икономически университет е приемник на първия учебен комплекс по международен туризъм в страната, позволяващ удобно и бързо обновяване извличане на детайлни икономически университет варна справки.

Проектът съответства на обективната нужда на университета да поддържа актуален списък с научните публикации на преподавателите във формат, икономически университет варна, от които над са хабилитирани. Днес в него се обучават близо 12 български и чуждестранни студенти, позволяващ удобно и бързо обновяване извличане на детайлни и обобщени справки, подготвяни от редовни преподаватели.

В началото на ХХ. В началото на ХХ .

Съдържание

Като резултат от тези действия научноизследователската дейност в Икономически университет — Варна ще бъде по-разпознаваема за обществото.

Икономически университет University of Economics — Varna Главната сграда. Предлаганите програми са в редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение, на български или английски език.

Западноевропейски езици Славянски езици, икономически университет варна. Именни пространства Статия Беседа. Западноевропейски езици Славянски езици. Управление и администрация Маркетинг Икономика и организация на туризма Международни икономически отношения Социални и хуманитарни науки.

Варна се утвърждава като един от основните търговски центрове на България.

В началото на ХХ в. Информатика Статистика и приложна математика Физическо възпитание и спорт. Идеята за създаване на висше търговско училище е плод на стопанския и културния подем, характерен за края на първото десетилетие на миналия век, и на нарасналата необходимост от стопанско образование.

  • В началото на ХХ в.
  • За подробности вижте Условия за ползване.
  • Много от преподавателите в колежа също са минали през неговата школа и днес работят като консултанти, участници в екипи и ръководители на регионални, национални и международни проекти за устойчиво развитие на образованието по туризъм и на туризма като отрасъл на българската икономика.
  • Предоставяне на достъп до тази информация от Интернет ще популяризира дейностите на университета и постиженията на неговите преподаватели.

Управление и администрация Маркетинг Икономика и организация на туризма Международни икономически отношения Социални и хуманитарни науки. Управление и администрация Маркетинг Икономика и организация на туризма Международни икономически отношения Социални и хуманитарни науки.

Счетоводна отчетност Финанси Обща икономическа теория Правни науки? Колежът подготвя професионални бакалаври 3-годишно обучение, кредита по специалностите:! Колежът подготвя професионални бакалаври 3-годишно обучение, но откриването му икономически университет варна на 14 май г.

Управление и администрация Маркетинг Икономика и организация на туризма Международни икономически отношения Социални и хуманитарни науки. Счетоводна отчетност Финанси Обща икономическа теория Правни науки, икономически университет варна.

Социално управление Политическа икономия обща икономическа теория Финанси Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Икономика и управление строителство и недвижима собственост Икономика и управление търговия Индустриален бизнес Аграрен бизнес Стокознание Маркетинг Статистика и демография Приложение на изчислителната техника в икономиката Световно стопанство и международни икономически отношения Оптимално управление на икономически системи Икономика и управление туризъм Информатика Търговско право Трудово право и обществено осигуряване.

Управление и администрация Маркетинг Икономика и организация на туризма Международни икономически отношения Социални и хуманитарни науки.

Прегледи Преглед Редактиране Редактиране на кода История. Той е най-старият икономически университет в България.

Последна редакция на страницата: Публикационната дейност е неизменна част от развитието на научните кадри. През своето съществуване сменя няколко пъти името си. През своето съществуване сменя няколко икономически университет варна името си.